Qui Định về quyền Riêng Tư

TinTức24H.Live coi trọng vấn đề riêng tư của bạn. Xin đọc phần sau đây để tìm hiểu thêm về qui định về sự riêng tư của chúng tôi.

Nội Dung của Qui Định về Sự Riêng Tư


1.Đăng ký thành viên: Mọi người đều có thể đăng ký trở thành thành viên và sử dụng các chức năng miễn phí của webstite. Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản. Và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động. Diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.


2.Qui định này không áp dụng cho những cách thức xử lý thông tin của các công ty. Mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Hoặc những người không phải là nhân viên của chúng tôi hay những người không do chúng tôi quản lý.

Việc Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin


1.Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khi bạn đăng ký sử dụng TinTức24H.Live, khi bạn đăng ký thành viên và khi bạn tham gia các chương trình khuyến măi hoặc rút thăm trúng thưởng.


2.Khi bạn đăng ký thành viên, chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử. Ngày tháng năm sinh, giới tính, mă bưu chính, nghề nghiệp, ngành nghề, và các sở thích cá nhân. Sau khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ và đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ biết danh tính của bạn.

Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin
1.Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác..


2.Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:

Chúng tôi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó. Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn. Để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động. Thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn biết nội dung khác. Các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp chúng tôi.) Chúng tôi tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý.

Chúng tôi thấy rằng các hành động của bạn trên các trang web của chúng tôi là vi phạm Những Thay Đổi về Qui Định về Sự Riêng Tư này

1. Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy. Sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.
2. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.