Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với TinTức24H.Live

Cùng với việc truy cập website của TinTức24H.Live (từ đây trở về sau sẽ được gọi tắt là website), bạn cần tuân theo các Điều khoản sử dụng được liệt kê bên dưới đây.

1. Đăng ký thành viên:

Mọi người đều có thể đăng ký để trở thành thành viên để sử dụng các chức năng miễn phí của webstite TinTức24H.Live. Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký sử dụng. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản đó của bạn.

2. Thông tin cá nhân:

Khi bạn đăng ký các thông tin trên website. Chúng tôi sẽ cần một số thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email. “Thông tin cá nhân” có nghĩa là các thông tin liên quan đến sự hiện diện của một cá nhân. Có thể được nhận biết từ thông tin đó. Hoặc từ thông tin khác do chúng tôi nắm giữ hoặc tương tự như thế. Chính sách của chúng tôi là thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo rằng tất cả các thông tin cá nhân do chúng tôi nắm giữ được xử lý đúng và hợp pháp. Chúng tôi tiến hành mọi biện pháp cần thiết để thực thi chính sách này.

3. Mật khẩu.

Trong quá trình đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tạo một mật khẩu. Hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn cho rằng đang có ai đó sử dụng email và mật khẩu của bạn mà không có sự cho phép.

4. Các thông báo.

Chúng tôi sẽ thường kỳ gửi các thông báo cho bạn. Lưu ý có thể có một số hệ thống email dùng công nghệ lọc hoặc ngăn chặn việc bạn nhận thư. TinTức24H.Live sẽ không chịu trách nhiệm về việc bạn có thực sự nhận được thư thông báo hay không trong những trường hợp này.

5. Các quyền riêng tư của TinTức24H.Live.

Website và nội dung trên website, bao gồm các đoạn video clip và các thông tin được Biên Tập Viên của YAN biên tập, tổng hợp và dịch thuật đều thuộc sở hữu của YAN Group. Khi bạn muốn sao chép nội dung từ TinTức24H.Live dịch bạn cần ghi rõ nguồn lấy từ TinTức24H.Live.

6. Kết nối ra vào từ TinTức24H.Live.

Trên website chúng tôi có thể có nhiều link tới website. Của các công ty hay đối tác khác, nhưng TinTức24H.Live không là chủ quản của các website đó. TinTức24H.Live sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay dịch vụ trên các website này. TinTức24H.Live cũng không chịu trách nhiện hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các website đó.

7. Tính riêng tư.

TinTức24H.Live đưa ra phương pháp mạnh nhất để bảo vệ tính riêng tư của người dùng trên website và cung cấp tới bạn với bản thông báo về việc tập hợp và sử dụng dữ liệu trong đó có cả dữ liệu thông tin nhận dạng trên website. Bạn có thể vào phần Chính sách riêng tư để xem thêm thông tin về việc áp dụng chế độ bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi đối với bạn.

8. Từ chối hay đồng ý.

Bạn phải hiểu và đống ý rằng: Website và các dịch vụ cung cấp thông qua website dựa trên một số nguyên tắc cơ bản. TinTức24H.Live từ chối mọi đánh giá có tính luật pháp và bạn cũng vậy. Toàn bộ tài liệu trên website không được phép có liên quan tới bàn luận. Nhận xét, chỉ trích pháp luật, không được có nội dung chỉ trích.

Phỉ báng các thành viên hay bất kỳ người nào khác. Nội dung hoàn toàn không được phép có liên quan tới việc bàn luận. Những thông tin chỉ trích, chống đối đảng cộng sản và nhà nước xhcn. Những thông tin này sẽ bị xóa bỏ và quyền sử dụng website. Của thành viên tương ứng cũng sẽ bị treo, tạm ngưng hoặc xóa bỏ; TinTức24H.Live không chịu trách nhiệm về tính chính xác. Độ an toàn, chắc chắn và tính phổ biến của bất kỳ loại sản phẩm.

Dịch vụ, thông tin hay tài liệu nào bạn có được trên website. Mà không do chúng tôi cung cấp. Trong đó bao gồm các dịch vụ của bên thứ ba, tài liệu và thông tin của thành viên… Bạn phải tự chịu trách nhiệm về những rủi ro mất thông tin, chi phí sửa chữa phần cứng hay phần mềm khi không thực hiện theo đúng những nguyên tắc bảo mật trong việc sử dụng website.

9. Thông báo quyền và tên sản phẩm.

Website và bản quyền nội dung website, tất cả đều đã được đăng ký bởi TinTức24H.Live, TinTức24H.Live và toàn bộ chi nhánh sản phẩm hay dịch vụ khác của TinTức24H.Live được đưa ra trong tài liệu này đều là tên thương mại đã được đăng ký bản quyền.